Miesięczne archiwum: Lipiec 2009

XV Chojnicka Noc Poetów

Jubileuszowa Chojnicka Noc Poetów odbędzie się 1 sierpnia 2009 roku. W fosie miejskiej w Chojnicach poezję recytować będą znani aktorzy – Henryk Talar, Artur Barciś i Wojciech Siemion, a śpiewać będą: Grzegorz Turnau, Mirosław Czyżykiewicz i Lubelska Federacja Bardów. Wystąpią też poeci: Zbigniew Joachimiak, Jerzy Suchanek, Dariusz Tomasz Lebioda i Mieczysław Wojtasik. Rozstrzygnięty zostanie XV Ogólnopolski Konkurs Poetycki Jednego Wiersza, a laureaci zaprezentują się na scenie.
Spotkanie z poezją rozpocznie się o godz. 18.00. Organizatorami są: Urząd Miejski w Chojnicach, Chojnicki Dom Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach.