Miesięczne archiwum: Listopad 2010

O chojnickich gawronach i inne legendy

26 listopada 2010 roku w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach odbyła się promocja książki Danuty Krystyny Sikorskiej „O chojnickich gawronach i inne legendy”. Publikację w dwóch językach – polskim i kaszubskim wydało Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Chojnicach, przy finansowym wsparciu Urzędu Miejskiego w Chojnicach. […]

Promocja drugiego tomu książki „Nasze korzenie”

We wtorek 30 listopada 2010 roku Związek Szlachty Polskiej w Chojnicach i Miejska Biblioteka Publiczna zapraszają na promocję książki „Nasze korzenie. Wokół poszukiwań genealogicznych rodzin pomorskich”, tom II, pod red. Józefa Borzyszkowskiego i Tomasza Rembalskiego. Gościem promocji, która odbędzie się o godz. 17.00 w Czytelni, będzie prof. Józef Borzyszkowski. Recenzję publikacji przygotuje Zdzisław Zmuda Trzebiatowski, który jednak nie może być obecny na promocji i jego tekst zostanie odczytany. […]

Spotkanie z Grupą Poetycką „Na Oścież”

W poniedziałek 29 listopada 2010 roku o godz. 18.00 w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach odbędzie się spotkanie z Grupą Poetycką „Na Oścież”. W jego trakcie chojniccy poeci prezentować będą swoje utwory. Grupa „Na Oścież” zaprasza też wszystkich, którzy piszą poezję, do przyjścia do Czytelni i czytania wierszy.

Promocja książki z legendami Krystyny Danuty Sikorskiej

W poniedziałek 29 listopada 2010 roku o godz. 18.00 w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach odbędzie się spotkanie z Grupą Poetycką „Na Oścież”. W jego trakcie chojniccy poeci prezentować będą swoje utwory. Grupa „Na Oścież” zaprasza też wszystkich, którzy piszą poezję, do przyjścia do Czytelni i czytania wierszyZrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Chojnicach i Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach zapraszają na promocję książki Danuty Krystyny Sikorskiej „O chojnickich gawronach i inne legendy”. Promocja odbędzie się w piątek 26 listopada 2010 roku o godz. 18.00 w Czytelni MBP. Towarzyszyć jej będzie wystawa rysunków Kamila Jerzyka, autora ilustracji do książki. […]

DKK o „Lecie przed zmierzchem” Doris Lessing

Powieść „Lato przed zmierzchem” Doris Lessing była tematem spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, które odbyło się 17 listopada 2010 roku. Książka wywołała żywą dyskusję. Nie było to pierwsze zetknięcie DKK z twórczością noblistki, wcześniej rozmawiano już o powieści Lessing „Piąte dziecko”. […]

Spotkanie DKK odbędzie się 17 listopada 2010 roku

W środę 17 listopada 2010 roku odbędzie się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnicach, poświęcone książce Doris Lessing „Lato przed zmierzchem”. Początek o godz. 18.00 w Czytelni.