Miesięczne archiwum: Październik 2011

Zaduszkowe spotkanie

W Oddziale dla dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach odbyło się w czwartek 27 października 2011 roku zaduszkowe spotkanie, zorganizowane przez nauczycielki Barbarę Pawlak i Iwonę Sakowską z Gimnazjum nr 2 w Chojnicach, przy wsparciu bibliotekarek oddziału dziecięcego. Wzięło w nim udział ok. 40 uczniów, którzy wykonali lampiony techniką decoupage podczas wcześniejszych zajęć w bibliotece oraz świetlicy szkoły. Spotkanie rozpoczęło się wieczornicą, w trakcie której gimnazjaliści czytali poezję, rozmyślali na temat przemijalności ludzkiego życia, a także wspólnie odmówili modlitwę za bliskich zmarłych. Część artystyczna zakończona została drobnym poczęstunkiem. Następnie wszyscy przeszli na Cmentarz Zbrodni Hitlerowskiej przy ulicy Gdańskiej oraz Cmentarz Parafialny przy ulicy Kościerskiej, gdzie na zapomnianych grobach ustawiali lampki i modlili się. […]

„Kaszubskie Bajania”

W Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach w piątek 21 października 2011 roku odbyło się spotkanie zatytułowane „Kaszubskie Bajania”. Była to druga z imprez w ramach Dni Kultury Pomorskiej, zorganizowanych przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Chojnicach i bibliotekę. […]

Zajęcia czytelniczo-plastyczne dla dzieci

‎13 października 2011 roku w Oddziale dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach odbyły się zajęcia czytelniczo-plastyczne, na które przybyły dzieci ze Świetlicy św. Franciszka w Chojnicach. Po przeczytaniu bajki dzieci wykonywały prace plastyczne – kredki i ołówki na swoje skarby. Były to już kolejne zajęcia dla podopiecznych świetlicy, z którą biblioteka współpracuje. […]

DKK o kryminale „Erynie” Marka Krajewskiego

Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych na spotkaniu w środę 12 października 2011 roku rozmawiał o powieści Marka Krajewskiego „Erynie”. Członkinie obchodziły drugą rocznicę powstania klubu, spotkanie w Wypożyczalni Literatury Pięknej i Popularnej dla Dorosłych MBP odbyło się więc przy urodzinowym torcie. […]