Miesięczne archiwum: Grudzień 2011

Poeta i prozaik Krzysztof Szymoniak gościł w bibliotece

W piątek 16 grudnia 2011 roku w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach odbyło się spotkanie z Krzysztofem Szymoniakiem – poetą, prozaikiem i dziennikarzem z Gniezna, wykładowcą akademickim UAM w Poznaniu, współzałożycielem Gnieźnieńskiej Grupy Poetyckiej „Drzewo”. Poetę zaprosiła do Chojnic Grupa Poetycka „Na Oścież”. […]

Przedświąteczne spotkanie DKK dla dorosłych

Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych w środę 14 grudnia 2011 roku rozmawiał o książce Michała Witkowskiego „Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna-Szczakowej”. Przedświąteczne spotkanie odbyło się poza budynkiem biblioteki – w jednej z chojnickich restauracji. […]

W piątek 16 grudnia Czytelnia otwarta będzie do godz. 17.30

W związku ze spotkaniem z Krzysztofem Szymoniakiem, organizowanym przez Grupę Poetycką „Na Oścież” i Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnicach, w piątek 16 grudnia 2011 roku Czytelnia otwarta będzie do godz. 17.30. Na spotkanie zapraszamy na godz. 18.00.

Trzecia przesyłka z darami od państwa Stoltmannów

Do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach dotarła kolejna część zbiorów państwa Heleny Pietruch-Stoltmann i Leona Stoltmanna z Bielefeld w Niemczech, jako darowizna dla miasta Chojnice. W trzeciej przesyłce, przekazanej za pośrednictwem historyka Bogdana Kuffla, znalazł się ponownie spory księgozbiór w języku niemieckim, dotyczący m.in. historii Prus Zachodnich, Niemiec i niemieckiego prawa lennego, a także Słowian południowych, w tym Chorwacji, Słowenii i Serbii. Jest sporo pozycji w języku polskim, m.in. poświęconych historii szlachty polskiej, herbarza szlachty oraz historii Pomorza i Gdańska. Część z tych tytułów MBP już posiada w swoich zbiorach, część to nowe pozycje. Na szczególną uwagę zasługują opracowania poświęcone chojnickiej loży masońskiej i dokumenty źródłowe, w tym wykazy jej członków. […]

Promocja książki „Wspomnienia Chojniczanina”

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnicach we wtorek 13 grudnia 2011 roku odbyła się promocja książki Zbigniewa Steinke „Wspomnienia Chojniczanina”, wydanej przez chojnicki oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Redaktorem wydawnictwa jest regionalista Kazimierz Ostrowski. […]