31. numer „Kwartalnika Chojnickiego” na razie tylko online

Ukazał się kolejny 31. numer „Kwartalnika Chojnickiego”, jednak z powodu epidemii nie będzie on promowany tak jak zwykle. Od 27 kwietnia, czyli dnia, na który planowana była prezentacja, numer jest dostępny online pod adresem http://bibliotekachojnice.pl/kwartalnik-chojnicki/. Kiedy MBP zostanie ponownie otwarta dla czytelników, będzie jak zawsze rozdawany w bibliotecznych działach.


Głównym tematem 31. numeru „Kwartalnika” jest stulecie powrotu Chojnic do Ojczyzny, które obchodziliśmy w styczniu i na początku lutego. Pierwszy dział rozpoczyna historyczne kalendarium „Chojnice w drodze do wolnej Polski”. Następnie zamieszczonych zostało sześć tekstów przypominających niektóre z wydarzeń przygotowanych w ramach obchodów stulecia – umieszczenie pod płytą Starego Rynku Kapsuły czasu, galę w ChCK, plebiscyt „Chojniczanie 100-lecia”, promocję książki „Poczet zasłużonych chojniczan” Kazimierza Ostrowskiego, konferencję naukową „Związki twórców kaszubskich z Chojnicami w okresie zaboru pruskiego i II Rzeczpospolitej” oraz wystawę w MBP. Można także obejrzeć fotoreportaż z ciekawymi ujęciami Daniela Frymarka.

Druga część pisma, Kronika chojnicka, jest mniej obszerna niż zazwyczaj z uwagi na odwołanie niektórych imprez po wprowadzeniu w kraju w połowie marca stanu epidemii. Można w niej przeczytać o wydarzeniach w bibliotece, takich jak ferie czy promocja książki Jakuba Przytarskiego „#Era Tindera”, a także o tym, co robią bibliotekarki i jakie mają propozycje dla czytelników w czasie, gdy działalność placówki została ograniczona. Jest też tekst Grzegorza Szlangi o czytaniu bajek dzieciom online na profilu facebookowym Chojnickiego Centrum Kultury. Można również przeczytać o ważnej inwestycji w mieście, jaką będzie zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach, a także wspomnienie Andrzeja Górnowicza o zmarłym w styczniu biegaczu „Floriana” Zbigniewie Wiśniewskim. Część tę zamyka kronika wydarzeń w pierwszym kwartale tego roku.

Dział Z dziejów miasta poświęcony jest zagadnieniu obozu jeńców angielskich w Chojnicach, które przybliża Andrzej Lorbiecki. Z kolei miejscowością opisaną w rubryce Chojnice i okolice jest wymarły Hamer, w gminie Cekcyn, położony blisko granicy z gminą Lniano. Pozostałością po tej osadzie jest stary cmentarz ewangelicki, który w 2012 roku został odnowiony z inicjatywy Stowarzyszenia na rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości w Gminie Cekcyn „Światło”. W Oficynie artystycznej tym razem można przeczytać rozmowę z pochodzącym z Chojnic młodym gitarzystą i wokalistą Maciejem Kucem, który sam produkuje swoje elektroniczne kompozycje i klipy do nich pod pseudonimem Keatsu. Z artystą rozmawiała Sława Jaruszewska.

„Kwartalnik Chojnicki” wydawany jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnicach, a nad przygotowaniem pisma czuwa kolegium redakcyjne, któremu przewodniczy Kazimierz Jaruszewski. Od 31. numeru do składu kolegium dołączyła Maria Czaplewska, która zajmuje się propagowaniem kaszubszczyzny.

Spis treści