Andrzej Gąsiorowski o książce „Tajna Organizacja Wojskowa Gryf Pomorski”

23 marca 2011 roku w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach odbyła się promocja książki Andrzeja Gąsiorowskiego i Krzysztofa Steyera „Tajna Organizacja Wojskowa Gryf Pomorski”. O publikacji mówił dr hab. Andrzej Gąsiorowski, prof. Uniwersytetu Gdańskiego.

Promocja zorganizowana przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Chojnicach i Miejską Bibliotekę Publiczną spotkała się z dużym zainteresowaniem, przybyło na nią ok. 40 osób. Autora powitała wiceprezes ZK-P Janina Kosiedowska, natomiast Kazimierz Ostrowski z ZK-P przybliżył dorobek naukowy Andrzeja Gąsiorowskiego. Sam autor obszernie i ciekawie przedstawił tematykę promowanej książki, już na wstępie zaznaczając, że Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Pomorski” nadal wywołuje bardzo wiele emocji. Stwierdził, że sam spotkał się z zarzutami, że się tym zajmuje, że broni tych, którzy na taką obronę nie zasługują. Niektórzy z Gryfowców podjęli bowiem współpracę ze Służbami Bezpieczeństwa. Autor podkreślił, że chciał wyjaśnić historię „Gryfu Pomorskiego” właśnie dlatego, że wzbudza on tyle sporów i kontrowersji. Przyznał, że nie wszystkie fakty udało się do tej pory wyjaśnić. – Chcę pokazać Gryfowców jako dywersantów, z których możemy być dumni – mówił.

Książka liczy 500 stron i składa się z trzech części. W pierwszej znalazły się informacje o historii TOW „Gryf Pomorski”, jego kontaktach z innymi organizacjami konspiracyjnymi i konflikcie w kierownictwie. W drugiej części zamieszczone zostały biogramy i noty biograficzne, a w trzeciej dokumenty dotyczące tej organizacji.

W trakcie promocji można było kupić książkę po cenie wydawniczej, z czego skorzystała większość przybyłych. Andrzej Gąsiorowski odpowiadał na liczne pytania i składał podpisy na zakupionych egzemplarzach. Publikacja jest już także dostępna w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej.