Biblioterapia

Zakończenie biblioterapii uczniów z „Trójki”

Ostatnie, dziesiąte spotkanie biblioterapeutyczne dla klasy IIa z ZSP nr 3 odbyło się 3 grudnia 2019 roku. W trakcie zajęć nastąpiło podsumowanie wszystkich warsztatów i przypomnienie książek, na podstawie których odbywały się zajęcia. […]

Drugoklasiści rozmawiali o przeziębieniu

Kolejne zajęcia biblioterapeutyczne dla klasy IIa z ZSP 3 odbyły się 19 listopada 2019 roku w Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci. Tym razem po pomiarze nastroju i opowiedzeniu o nim, bibliotekarka zadała uczniom pytanie: „Jak unikać zarazków?”. […]

Szóste zajęcia biblioterapeutyczne

W Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci trwa cykl zajęć biblioterapeutycznych, w których uczestniczy klasa IIa z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Chojnicach. We wtorek 5 listopada 2019 roku odbyły się już szóste zajęcia. […]

Piąte zajęcia biblioterapeutyczne

We wtorek 29 października 2019 roku w Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci odbyły się piąte zajęcia biblioterapeutyczne, w których uczestniczyła klasa IIa z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Chojnicach. […]

Czy dobrze jest się nudzić?

We wtorek 15 października 2019 roku w Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci odbyły się czwarte zajęcia biblioterapeutyczne, w których uczestniczyła klasa IIa z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Chojnicach. […]