DKK dla dzieci i młodzieży

Zjazd dziecięcych klubów DKK w Gdańsku

16 listopada 2016 roku bibliotekarki Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci wraz z klubowiczami Dyskusyjnego Klubu Książki dla młodzieży – Polą Sakowską i Jankiem Sosińskim pojechały do Gdańska na przedstawienie teatralne. Wyjazd odbył się na zaproszenie koordynatorki wojewódzkiego projektu DKK – Agnieszki Zakrzewskiej z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. […]

Wspomnienia podróżnika Marka Kamińskiego

3 listopada w Oddziale dla dzieci i młodzieży odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, na którym omówiono książkę pt. „Marek – chłopiec, który miał marzenia” autorstwa wielkiego podróżnika Marka Kamińskiego. Wspomnienia te spisała i opracowała Elżbieta Zubrzycka. […]

Nabór do Dyskusyjnego Klubu Książki dla młodzieży

Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci ogłasza nabór do Dyskusyjnego Klubu Książki dla młodzieży. Poszukiwane są osoby w wieku 12-13 lat, lubiące czytać i niebojące się nowych wyzwań literackich, gotowe na szczerą (czasem burzliwą) dyskusję. […]