Wystawy

„Chojnickie metamorfozy”

Z okazji powrotu Chojnic na mapę Polski, po 148 latach nieobecności, Czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach zorganizowała wystawę pod nazwą „Chojnickie metamorfozy”. Ekspozycja składa się z serii zdjęć prezentujących bardziej i mniej znane zakątki miasta w różnych latach. […]

Wystawa „Powstanie niespełnionych nadziei”

Rok 2013 został uznany rokiem powstania styczniowego, dlatego też Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach przygotowała wystawę poświęconą temu zrywowi narodowemu w 1863 roku, pod nazwą „Powstanie niespełnionych nadziei. 150-lecie wybuchu powstania styczniowego”. […]

Wystawa „Zaborski Świat Podwodny”

Od 3 stycznia do końca grudnia 2013 roku w budynku Wszechnicy Chojnickiej można oglądać wystawę fotografii podwodnej pn. „Zaborski Świat Podwodny”, zorganizowaną przez Zaborski Park Krajobrazowy i Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnicach. […]

„Druga wojna polska. 200-lecie inwazji napoleońskiej na Rosję”

W październiku w Czytelni MBP prezentowana jest nowa wystawa. Tym razem poświęcona została wojnie francusko-rosyjskiej, która miała miejsce w 1812 roku. Ekspozycja podkreśla również znaczący udział Polaków w potyczkach wielkich mocarstw, gdyż nie bez przyczyny walka ta została nazwana przez Napoleona drugą wojną polską. […]