Wystawy

50 rocznica śmierci Ernesta Hemingwaya

„Należy dobrze walczyć, nawet w przegranej sprawie” – to tytuł wystawy przygotowanej w lipcu 2011 roku w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach, dla upamiętnienia 50 rocznicy śmierci Ernesta Hemingwaya, amerykańskiego prozaika, laureata Literackiej Nagrody Nobla. […]

Wystawa „Co łączy Bałtyk ze skalą Fahrenheita”

W Czytelni MBP można oglądać nową wystawę – „Co łączy Bałtyk ze skalą Fahrenheita”, przygotowaną dla upamiętnienia przypadającej w 2011 roku 325 rocznicy urodzin i 275 rocznicy śmierci Gabriela Daniela Fahrenheita, pochodzącego z Gdańska, znanego na świecie fizyka i inżyniera, autora skali nazwanej od jego nazwiska skalą Fahrenheita. […]

Wystawa „Polska państwem republikańskim”

Z okazji Święta Konstytucji, Czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach przygotowała wystawę pt. „Polska państwem republikańskim”. Wystawa, na której prezentowany jest księgozbiór czytelni, czynna będzie do 30 maja 2011 roku. […]

Samotnik brukselski – opowieść o Joachimie Lelewelu

„Samotnik brukselski – opowieść o Joachimie Lelewelu” – to tytuł wystawy, którą w kwietniu i maju 2011 roku można oglądać w Czytelni MBP. Wystawa przygotowana została dla upamiętnienia 225 rocznicy urodzin Joachima Lelewela (22 marca 1786 – 29 maja 1861) – historyka, numizmatyka, bibliografa i polityka. […]

Wystawa „Wspomnienie o kaszubskim Sabale”

W Czytelni można oglądać wystawę zatytułowaną „Wspomnienie o kaszubskim Sabale – 140 rocznica urodzin Wincentego Rogali”, przygotowaną dla upamiętnienia Wincentego Rogali (9.04.1871-18.01.1958) – działacza patriotycznego i kulturalnego z Wiela, ludowego gawędziarza, poety, pieśniarza kaszubskiego, nazywanego kaszubskim Sabałą i Druhem Wickiem. […]

Wystawa „Wiersze i obrazy”

„Wiersze i obrazy. 21 marca Światowy Dzień Poezji” – to tytuł wystawy przygotowanej w marcu 2011 roku w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach z okazji Światowego Dnia Poezji. […]