Członkowie DKK i zagadka Fahrenheita

9 listopada 2017 roku w Oddziale dla dzieci i młodzieży odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, podczas którego uczestnicy rozmawiali o książce Anny Czerwińskiej-Rydel pt. „Ciepło-zimno. Zagadka Fahrenheita”.

Członkowie klubu, przygotowując się do spotkania, mieli za zadanie wysłuchać książki mówionej, a nie przeczytać jak to bywa zazwyczaj. Następnie porównali swoje wrażenia z przedstawieniem teatralnym, o tym samym tytule, które obejrzeli 3 listopada w Teatrze Miniatura w Gdańsku.

Daniel Gabriel Fahrenheit w wieku pięćdziesięciu lat traci zdrowie. Podejrzewa, że jest podtruwany. Dlatego prosi notariusza, jedyną osobę, której może powierzyć swój sekret, by ten spisał jego historię. Uważa, że nad życiem jego oraz jego rodziny ciąży fatum. Swą opowieść rozpoczyna od wczesnych lat dzieciństwa. Pochodził z zamożnej rodziny i był najstarszym z pięciorga rodzeństwa. Miał plany, by iść na medycynę. Jednak nagła i tajemnicza śmierć obojga rodziców zmieniła wszystko. Rodzeństwo zostało rozdzielone, a on trafił do Amsterdamu, by tam zostać kupcem. W tym momencie rozpoczyna się właściwa historia Daniela Gabriela Fahrenheita – wielkiego odkrywcy i uczonego.

Członkom klubu bardzo podobało się przedstawienie, które stosunkowo wiernie przedstawiało treść książki. Co prawda został pominięty wątek, który wyjaśniałby jedną z tajemnic rodzinnych głównego bohatera, lecz nie stanowiło to dużego braku w odniesieniu do całości. Oprócz aktorów w przedstawieniu wzięły udział lalki. Ciekawe były także wizualne efekty specjalne.