Jedenasty numer „Kwartalnika Chojnickiego”

Ukazał się już jedenasty numer „Kwartalnika Chojnickiego” wydawanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnicach. Promocja odbyła się w Czytelni w środę 29 kwietnia 2015 roku z udziałem autorów tekstów oraz bohaterów artykułów i ich rodzin.

Zebranych przywitała dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach Anna Lipińska, która prowadziła spotkanie wraz z przewodniczącym kolegium redakcyjnego Kazimierzem Jaruszewskim. Jak zaznaczył na wstępie Kazimierz Jaruszewski, często słyszy pytanie, czy objętość pisma zostanie zwiększona, więc wyjaśnił, że „Kwartalnik Chojnicki” nadal liczyć będzie 96 stron. Następnie omówił zawartość promowanego numeru. Pierwsza część poświęcona jest tym razem zdrowiu w Chojnicach i w tym dziale znalazł się artykuł o Parku Wodnym, w tym o powstałym niedawno saunarium zewnętrznym i leczniczych wartościach tzw. słonecznej łąki, oraz o Centrum Kardiologii w chojnickim szpitalu. Jest także artykuł o lekarskiej rodzinie Coschwitzów z Chojnic i o wybitnym polskim lekarzu profesorze Ludwiku Rydygierze i jego związkach z naszym miastem.

W „Kronice chojnickiej” można przeczytać m.in. o kursie komputerowym dla seniorów w bibliotece, o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Chojnice Januszowi Trzebiatowskiemu, o III Dniu Bezpiecznego Internetu czy o 30-leciu Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Cisza”. Przedstawiona została Fundacja Inicjatyw Obywatelskich Marcina Fuhrmanna. Jak w każdym numerze znalazło się kalendarium wydarzeń za miniony kwartał.

W cyklu „Z dziejów miasta” opublikowane zostały dwie prace nadesłane na pierwszą edycję konkursu historycznego „Druga wojna światowa we wspomnieniach chojniczan”. Są to wspomnienia Ireny Mleczek oraz zmarłego niedawno Stanisława Gierszewskiego. Można też przeczytać tekst o nauczycielu w Małych Swornegaciach i w Obkasie Willim Poznaniu. Dział rubryka „Chojnice i okolice” poświęcony jest Cołdankom, a w „Oficynie artystycznej” zamieszczona jest rozmowa z rysownikiem Jackiem Klajną i jego rysunki miejskie.

Podczas spotkania głos zabierali niektórzy autorzy tekstów, zachęcając do ich lektury. Wypowiedział się także prezes Parku Wodnego Mariusz Paluch, który omówił m.in. sytuację finansową spółki i zapraszał wszystkich do licznego korzystania z basenu. Przedstawicielki Stowarzyszenia Sabat Szefowych Ludomiła Paczkowska i Beata Królicka opowiedziały o tym, jak świętowały Dzień Kobiet w Fojutowie. Z kolei bohater Oficyny artystycznej Jacek Klajna, nazwany przez Kazimierza Jaruszewskiego chojnickim Wiktorem Zinem, podkreślił, że nie czuje się artystą. – Jestem facetem, który po prostu lubi rysować. Raczej pasowałoby do mnie określenie wedutysta, bo zajmuję się rysunkiem miejskim – stwierdził.

Głos zabrała także córka Ireny Mleczek – Adriana Kosecka. Jak mówiła, jej mama spisała swoje wspomnienia wojenne z potrzeby serca, a sam konkurs został ogłoszony jakby specjalnie dla niej. Była już wtedy słaba, jednak chciała, żeby je wysłać na konkurs. Z kolei przeglądający tekst zwrócili uwagę na zamieszczone zdjęcia, stwierdzając, że autorka była piękną kobietą. Obecni byli także synowie Willego Poznania – Ryszard mieszkający w Chojnicach i Krzysztof z Górki Klasztornej. Krzysztof Poznań wspominał ojca i swoje dzieciństwo w Małych Swornegaciach. – Jestem bardzo wzruszony. Nie spodziewałem się takiego prezentu – powiedział, dziękując Kazimierzowi Jaruszewskiemu za wspomnieniowy artykuł zatytułowany „Z Berlina do Obkasu, czyli epopeja wiejskiego nauczyciela”.

Niespodzianką dla uczestników promocji, jak i samego kolegium redakcyjnego był pyszny sernik, który specjalnie na spotkanie upiekła synowa Willego Poznania – Gabriela Poznań. Tym słodkim akcentem zakończyła się promocja jedenastego numeru „Kwartalnika Chojnickiego”.

Artykuły, które można przeczytać w jedenastym numerze „Kwartalnika Chojnickiego”:

Zdrowie w Chojnicach
Irmina Szyca, „Popłyń… po zdrowie”
Mariusz Brunka, „Coschwitzowie: niestraszne im były dżuma i cholera”
Emilia Kalitta, „W walkę o cudze serce wkładają swoje serce”
Przemysław Zientkowski, „Ludwika Rydygiera naukowa droga do sławy”

Kronika chojnicka
Anna Maria Zdrenka, „Kurs komputerowy dla seniorów w bibliotece”
Irmina Szyca, „Janusz Jutrzenka Trzebiatowski Honorowym Obywatelem Miasta Chojnice”
Grzegorz Szlanga, „Czytasz Ty, Czytam Ja… Klasyka dziecięca na scenie”
Emilia Kalitta, „III Dzień Bezpiecznego Internetu w Chojnicach”
Alina Jaruszewska, „Moc kulinarnych atrakcji”
Fotorelacja. „Czytam w podróży… Herberta”
Beata Królicka, „Spotkanie w Fojutowie”
Sylwia Hamerska, „DKF „Cisza” w Chojnicach. 30 lat minęło…”
Mariusz Brunka, „Fundacja Inicjatyw Obywatelskich Marcina Fuhrmanna w Chojnicach”
Kazimierz Jaruszewski, „Dzień Jedności Kaszubów w Chojnicach i Sulęczynie”
„Kronika wydarzeń styczeń-marzec 2015”, oprac. Anna Maria Zdrenka

Z dziejów miasta
Irena Mleczek, „Trzy szkice z lat 1939-1945”
Kazimierz Jaruszewski, „Z Berlina do Obkasu, czyli epopeja wiejskiego nauczyciela”
Stanisław Gierszewski, „Początek i koniec wojny”

Chojnice i okolice
Adam Wyrowiński, „Po sąsiedzku z Kosznajdrami”

Oficyna artystyczna
„Jacek Klajna: Futurystyczna architektura pociąga mnie na równi z gotykiem.” Rozmawiała: Anna Maria Zdrenka