Kolejne dzieło Ebnera wydane w Chojnicach

W ramach trwających Chojnickich Dni Tischnerowskich w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach w środę 9 października 2019 roku odbyła się promocja książki Ferdynanda Ebnera „Słowo i miłość. Aforyzmy 1931 i inne późne pisma”.

Spotkanie rozpoczął Przemysław Zientkowski, przedstawiciel organizatorów i redaktor naukowy przekładu, który podkreślił, że jest to pierwsze wydanie książki i ukazało się ono w Chojnicach. Przedstawił także Krzysztofa Skorulskiego, który dokonał przekładu zawartych w książce dzieł Ebnera. – „To jest już drugie dzieło Ebnera, które ukazuje się w Chojnicach i dzięki Chojnicom” – powiedział na wstępie Krzysztof Skorulski. W dalszej kolejności przedstawił sylwetkę tego austriackiego filozofa. Jak mówił Ferdynand Ebner był nauczycielem, a filozofia była dla niego sprawą egzystencjalną. – „Najważniejsze w jego poglądach było logos, czyli słowo” – twierdził. Dodał także, że myśliciel był propagatorem filozofii dialogu, nurtu, który zrodził się na początku XX wieku i dzisiaj jest bardzo popularny. Przedstawicielem tego nurtu jest także ks. Józef Tischner.

Następnie prelegent przeszedł do omówienia promowanej książki i jej układu. Podkreślił, że poza słowem wstępnym o zawartych w niej późnych dziełach Ebnera, znalazły się w niej trzy zasadnicze teksty austriackiego filozofa: „Aforyzmy 1931”, „O problemie mowy i słowa” i „Posłowie”. – „Pisma te dokumentują przemianę myślenia Ebnera” – stwierdził Krzysztof Skorulski. Dodał również, że najłatwiej czyta się aforyzmy, ponieważ widać w nich zastosowanie filozofii w rzeczywistości. Zaś pisma dotyczące problemów mowy i słowa filozof zaczął tworzyć po publikacji swojego głównego dzieła „Słowo i realności duchowe”. Ostatnim tekstem filozoficznym, który wyszedł spod jego pióra jest prezentowane w książce „Posłowie”. Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję wysłuchać kilku fragmentów książki, które najbardziej obrazują przemianę myślową filozofa. – „Ebner jest ważnym myślicielem, bo odkrył dialogiczność człowieka” – podsumował Krzysztof Skorulski.

Na zakończenie uczestnicy zadawali pytania i mogli otrzymać pamiątkowy wpis od autora przekładu Krzysztofa Skorulskiego. Publikacja dofinansowana została przez Miasto Chojnice i Czesława Szmaglińskiego.