Konkurs plastyczno-literacki dla dzieci i młodzieży

„Czego boją się chojnickie dzieci” to nazwa konkursu plastyczno-literackiego, który nawiązuje do książki Grzegorza Szlangi „Janek i kot”. Ukazała się ona niedawno w ramach projektu Urzędu Miejskiego w Chojnicach pn. Samorząd przyjazny dzieciom!

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Konkurs ma dwie formy – plastyczną i literacką. Pierwsza adresowana jest do dzieci z klas 0-IV. Ich zadaniem jest zilustrowanie źródła swojego lęku (obecnego bądź z wczesnego dzieciństwa), odpowiedzenie na pytanie: Czego najbardziej się boję? Prace powinny być przygotowane na kartkach w formacie A4, wykonane dowolną techniką, z wykluczeniem materiałów nietrwałych, które mogą ulec szybkiemu zniszczeniu. Druga forma skierowana jest do uczniów z klas V-VII szkół podstawowych oraz I-III gimnazjum i ma charakter literacki. Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie muszą napisać krótkie opowiadanie, w którym opiszą źródło swojego lęku (obecnego bądź z wczesnego dzieciństwa). Tekst o objętości 1 kartki w formacie A4 (maksymalnie 3 500 znaków ze spacjami) musi być napisany komputerowo i wydrukowany.

Gotowe prace należy dostarczyć osobiście do czwartku 17 maja 2018 roku do Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci (p. 112) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach lub pocztą pod adres Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach, Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci, ul. Wysoka 3, 89-600 Chojnice, z dopiskiem: KONKURS. Każda praca powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora, jego wiekiem, numerem telefonu rodzica lub opiekuna, pełną nazwą i adresem szkoły oraz klasą. Jeśli była wykonywana pod kierunkiem nauczyciela, należy dopisać także imię i nazwisko nauczyciela.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi we wtorek 29 maja 2018 roku w Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach o godz. 17.00, podczas którego będzie możliwość porozmawiania z autorem – Grzegorzem Szlangą. Laureaci konkursu o wynikach zostaną powiadomieni telefonicznie 21 maja 2018 r. w godzinach dopołudniowych.

Konkurs jest organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnicach, Stowarzyszenie LekTURa, Urząd Miejski w Chojnicach oraz Chojnickie Centrum Kultury w ramach akcji „Dwa tygodnie z książką. Od Dnia Książki do Dnia Bibliotekarza”.
Regulamin