Lekcja biblioteczna dla klasy Ia z SP nr 3

Wypożyczalnię i Czytelnię dla Dzieci w poniedziałek 18 marca 2019 roku odwiedzili uczniowie z klasy Ia ze Szkoły Podstawowej nr 3, by uczestniczyć w lekcji bibliotecznej.

Dla kilkorga z uczniów nie była to pierwsza wizyta w bibliotece. Dziewczynki i chłopcy mieli już okazję uczestniczyć w zajęciach czytelniczych odbywających się w oddziale. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się, że w skład oddziału wchodzą dwa pomieszczenia: wypożyczalnia i czytelnia oraz usłyszały, co się w nich robi. Pierwszoklasiści poznali regulamin wypożyczalni, a koleżanka i kolega z klasy, którzy są już czytelnikami oddziału, pokazali w jaki sposób wypożycza się książki.
Dzieci rozmawiały o tym, jak o książki należy dbać. Następnie nauczyły się rozpoznawać i odczytywać skróty informujące, do jakiego działu należy dana książka: czy jest to np. powieść obyczajowa czy fantastyczna, jeżeli oznaczenia dotyczyły literatury pięknej. Zaznajomiły się również z książkami popularnonaukowymi w czytelni oraz z czasopismami przeznaczonymi dla czytelników w ich wieku. Uczniowie przekonali się również, gdzie znajduje się księgozbiór, z którego korzysta się wyłącznie w bibliotece.
A wszyscy, którzy chcieliby kontynuować i doskonalić naukę czytania, zobaczyli księgozbiór specjalnie dostosowany do ich potrzeb.