Lekcja biblioteczna dla uczniów SP 8

24 stycznia 2019 roku Wypożyczalnię i Czytelnię dla Dzieci odwiedzili uczniowie z kolejnej klasy I ze Szkoły Podstawowej nr 8, by uczestniczyć w lekcji bibliotecznej.

Na wstępie uczniowie zapoznali się z regulaminem wypożyczalni oraz rozmawiali o tym, jak o książki należy dbać. Następnie dzieci nauczyły się rozpoznawać i odczytywać skróty informujące, do jakiego działu należy dana książka: czy jest to np. baśń czy powieść przygodowa, jeżeli oznaczenia dotyczyły literatury pięknej. Zaznajomiły się również z książkami popularnonaukowymi w czytelni. Uczniowie przekonali się również, gdzie znajduje się księgozbiór, z którego korzysta się wyłącznie w bibliotece. Pierwszoklasiści dowiedzieli się także czym jest księga inwentarzowa i do czego służy. A wszyscy, którzy chcieliby kontynuować i doskonalić naukę czytania, zobaczyli księgozbiór specjalnie dostosowany do ich potrzeb.