MBP otrzymała sprzęt komputerowy

Do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach dotarł długo oczekiwany sprzęt komputerowy. Stało się tak dzięki udziałowi biblioteki w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie chojnickim”, realizowanym przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.

Główne cele projektu to:
• podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych, samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,
• rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenie atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
• wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

Od kwietnia do czerwca 2021 roku odpowiednio przeszkolone bibliotekarki z działów Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci oraz Mediateka poprowadziły dwa cykle warsztatów po 31 godzin z dziećmi jak i młodzieżą. Obie grupy wykazały się wielką systematycznością i niesamowitą pracowitością. Ze względów pandemicznych całość była prowadzona online. Teraz dzięki nowemu nabytkowi bibliotekarki już planują nowe i ciekawe zajęcia.
Więcej o projekcie Siec na kulturę
Zachęcamy także do zajrzenia do relacji z przeprowadzonych spotkań.