Młodzieżowy DKK wykonał kartki świąteczne

Podczas spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla młodzieży, które odbyło się 11 kwietnia 2019 roku w Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci, członkowie klubu wykonywali kartki świąteczne metodą iris folding.

Inspiracją do tworzenia tą techniką było czasopismo „Wena”. Kwietniowe spotkanie klubowiczów miało inny niż zazwyczaj charakter z uwagi na przystępowanie niemal wszystkich członków do egzaminów kończących gimnazjum lub szkołę podstawową. Ponieważ wymagały one teraz więcej nauki, zrezygnowano z omawiania książki, ale spotkanie się w tym czasie było dla wszystkich równie ważne.

Po wykonaniu kartek świątecznych młodzi klubowicze udali się do Mediateki, żeby na prośbę Działu Instrukcyjno-Szkoleniowego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, wypełnić ankietę badającą wartość edukacyjną Dyskusyjnych Klubów Książki. Wyniki badań przysłużą się powstaniu pracy doktorskiej dotyczącej właśnie działalności takich klubów.