Dotacja na komputeryzację Filii nr 6

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach otrzymała dofinansowanie z Instytutu Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2012, zadania „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. […]

Świąteczne choinki ze starych gazet

Uczennice z popołudniowej świetlicy Gimnazjum nr 2 w Chojnicach uczestniczyły w cyklicznych zajęciach w Oddziale dla dzieci. Tym razem, w czwartek 29 listopada 2012 roku, wykonywały świąteczne choinki ze starych gazet. W zajęciach uczestniczyła też prowadząca świetlicę Iwona Sakowska. […]