Wizyta bibliotekarzy z Kowna

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnicach 16 kwietnia 2010 roku gościła delegacja bibliotekarzy z Kowna na Litwie. Byli to bibliotekarze oddziałów dla dzieci z Biblioteki Publicznej w Kownie oraz 32 filii, którzy w dniach od 12 do 17 kwietnia uczestniczyli w warsztatach „Od czytania do działania – biblioteka miejscem wspierania rozwoju dziecka w wieku 0-7 lat”, zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lęborku. […]

Od Dnia Książki do Dnia Bibliotekarza

Od 23 kwietnia do 8 maja 2010 roku trwać będą imprezy „Od Dnia Książki do Dnia Bibliotekarza. Biblioteka – słowa, dźwięki, obrazy”, organizowane przez Stowarzyszenie Lektura i Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnicach. Jak w poprzednich latach cykl imprez zainauguruje głośne czytanie na Starym Rynku pod hasłem „Zachęcamy Chojnice do czytania”, które odbędzie się w piątek 23 kwietnia, od godz. 11.00 do 15.00. Głośno czytać będą przedstawiciele władz samorządowych, instytucji, stowarzyszeń i dziennikarze. […]

Spotkanie z Bernadetą Korzeniewską 20 kwietnia

W związku z żałobą narodową odwołane zostało planowane na 13 kwietnia 2010 r. spotkanie z poetką Bernadetą Korzeniewską.
Wieczór poetycki, organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnicach i Grupę Poetycką „Na oścież”, odbędzie się w następny wtorek, 20 kwietnia. Początek o godz. 18.00 w Czytelni MBP (I piętro, pokój 104).

Wieczór poetycki z Bernadetą Korzeniewską

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach i Grupa Poetycka „Na oścież” zapraszają we wtorek 13 kwietnia 2010 roku na spotkanie z poetką Bernadetą Korzeniewską. Początek o godz. 18.00 w Czytelni MBP (I piętro, pokój 104). […]

Odbyła się promocja Herbarza szlachty kaszubskiej

W piątek 26 marca 2010 roku w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach odbyła się promocja trzeciego tomu „Herbarza szlachty kaszubskiej” Przemysława Pragerta. Spotkanie zorganizował Związek Szlachty Polskiej w Chojnicach wraz z biblioteką. […]

Konkurs recytatorski dla dzieci

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach oraz Stowarzyszenie Lektura ogłaszają konkurs recytatorski języka niemieckiego dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i I-III gimnazjów pt. „Poezja bez granic”.

Szczegóły konkursu dostępne są w zakładce: konkursy

Konkurs na recenzję ulubionej książki

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach ogłasza konkurs na recenzję ulubionej książki „Moja książka na całe życie”, organizowany w ramach tegorocznego cyklu imprez „Od Dnia Książki do Dnia Bibliotekarza”.

Regulamin konkursu zamieszczony jest w zakładce: konkursy.