Pierwszoklasiści na lekcji bibliotecznej

4 października 2021 roku Wypożyczalnię i Czytelnię dla Dzieci odwiedzili uczniowie klasy Ie ze Szkoły Podstawowej numer 8, by uczestniczyć w lekcji bibliotecznej. Dla kilkorga z uczniów nie była to pierwsza wizyta w bibliotece. Mieli oni już okazję uczestniczyć w zajęciach czytelniczych odbywających się w oddziale.

Podczas spotkania dzieci dowiedziały się, że w skład oddziału wchodzą dwa pomieszczenia: wypożyczalnia i czytelnia oraz co się w nich robi i do czego służą. Uczniowie dowiedzieli się również, czym jest regulamin wypożyczalni. Dzieci rozmawiały o tym, jak należy dbać o książki. Następnie pierwszoklasiści nauczyli się rozpoznawać i odczytywać skróty informujące, do jakiego działu należy dana książka: czy jest to np. powieść obyczajowa, czy fantastyczna, jeżeli oznaczenia dotyczyły literatury pięknej. Uczniowie zaznajomili się również z książkami popularnonaukowymi w czytelni. A wszyscy, którzy chcieliby kontynuować i doskonalić naukę czytania, zobaczyli księgozbiór specjalnie dostosowany do ich potrzeb.