Pierwszoklasiści na lekcji bibliotecznej

Wypożyczalnię i Czytelnię dla Dzieci 6 listopada 2018 roku odwiedzili uczniowie klasy I ze Szkoły Podstawowej numer 8, by uczestniczyć w lekcji bibliotecznej.

Tylko nieliczne dzieci odwiedziły bibliotekę po raz pierwszy. Z większością uczniów bibliotekarki spotykały się podczas spotkań czytelniczych w poprzednich latach. Zatem większa część informacji przekazanych uczniom była przypomnieniem zasad panujących w bibliotece. Na wstępie uczniowie zapoznali się z regulaminem wypożyczalni. W dalszej kolejności uczniowie zobaczyli, w jaki sposób wypożycza się książki. Dzieci rozmawiały o tym, jak o książki należy dbać. Następnie nauczyły się rozpoznawać i odczytywać skróty informujące, do jakiego działu należy dana książka: czy jest to np. powieść obyczajowa czy fantastyczna, jeżeli oznaczenia dotyczyły literatury pięknej. Zaznajomiły się również z książkami popularnonaukowymi w czytelni. Uczniowie przekonali się również, gdzie znajduje się księgozbiór, z którego korzysta się wyłącznie w bibliotece. Na zakończenie pierwszoklasiści zobaczyli, gdzie umiejscowione są książki dla tych, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z nauką czytania.