Pierwszoklasiści uczestniczyli w lekcji bibliotecznej

Wypożyczalnię i Czytelnię dla Dzieci we wtorek 11 lutego 2020 roku odwiedzili uczniowie kolejnej klasy I z Katolickiej Szkoły Podstawowej, by uczestniczyć w lekcji bibliotecznej.

Dla kilkorga uczniów nie była to pierwsza wizyta w bibliotece. Mieli oni już okazję uczestniczyć w zajęciach czytelniczych odbywających się w oddziale. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się, że w skład oddziału wchodzą dwa pomieszczenia: wypożyczalnia i czytelnia oraz co się w nich robi i do czego służą. Uczniowie dowiedzieli się również, czym jest regulamin wypożyczalni. Dzieci rozmawiały o tym, jak o książki należy dbać, a także zobaczyły w jaki sposób wypożycza książki ich kolega z klasy.

Następnie pierwszoklasiści nauczyli się rozpoznawać i odczytywać skróty informujące, do jakiego działu należy dana książka: czy jest to np. komiks, powieść obyczajowa czy fantastyczna, jeżeli oznaczenia dotyczyły literatury pięknej. Zaznajomiły się również z książkami popularnonaukowymi w czytelni. Uczniowie przekonali się, gdzie znajduje się księgozbiór, z którego korzysta się wyłącznie w bibliotece. A wszyscy, którzy chcieliby kontynuować i doskonalić naukę czytania, zobaczyli księgozbiór specjalnie dostosowany do ich potrzeb.