Promocja książki Krzysztofa Kordy „Ks. ppłk Józef Wrycza (1884-1961)”

W piątek 3 lutego 2017 r. o godz. 18.30 w Centrum Sztuki Collegium ARS (kościół gimnazjalny) odbędzie się promocja książki dr. Krzysztofa Kordy „Ks. ppłk Józef Wrycza (1884-1961). Biografia historyczna”.

Na spotkanie zapraszają Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Chojnicach, Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach, Chojnickie Centrum Kultury i Parafia pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela. Książka ukazała się nakładem Instytutu Kaszubskiego i Wydawnictwa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Jest to pierwsza naukowa biografia poświęcona jednemu z najważniejszych Kaszubów i znanych Pomorzan. Józef Wrycza – ksiądz, wojak, narodowiec, uczestnik życia politycznego II Rzeczypospolitej – przetrwał w pamięci współczesnych jako człowiek zaangażowany w walkę o niepodległość Ojczyzny, gotowy złożyć za jej sprawę najwyższą ofiarę. Równocześnie ta niezwykle barwna postać budzi wiele skrajnych emocji i ocen, co zainspirowało autora do napisania biografii.
Na spotkaniu będzie można nabyć książkę w promocyjnej cenie 50 zł.
Ks. pplk Jozef Wrycza