Promocja książki Marcina Wałdocha „Chojnicki czerwiec ’89”

W środę 20 września 2017 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnicach odbędzie się promocja książki Marcina Wałdocha „Chojnicki czerwiec ’89. Studium lokalne fali uderzeniowej procesu demokratyzacji”. Początek o godz. 17.00 w Czytelni.

Jak informuje autor: „Książka powstała w wyniku analizy procesu wyborczego tzw. przełomu politycznego związanego z wyborami czerwcowymi 1989 r. Jest to studium zdarzeń i zjawisk z tamtego okresu z okręgu wyborczego nr 14 Chojnice, który to okręgu do Sejmu PRL obejmował w wyborach kontaktowych północną część województwa bydgoskiego i był jednym ze 108 takich okręgów w Polsce. W książce przedstawiono zarówno genezę decyzji politycznych stojących za wyborem przedterminowych wyborów w 1989 r. przez reżim komunistyczny, jak i między innymi proces wyłaniania liderów na listy wyborcze. Zaprezentowano postawy polityczne, kontekst społeczno-polityczny, stanowisko lokalnych struktur Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i jej działaczy wobec widma głębokich przemian politycznych, które zapowiadały wybory czerwcowe, jak i  też zaprezentowano reakcje powyborcze chojnickich komunistów. Dokonano także analizy porównawczej, według podstawowej jednostki, jaką była gmina, ukazując zróżnicowanie postaw również w odniesieniu do przynależności etnograficznej wyborców w okręgu wyborczym nr 14. Analizie poddano także wybory do Senatu, koncentrując się na przebiegu kampanii, kandydatach oraz wynikach z terenu północnej części województwa bydgoskiego. Całość studium jest wynikiem analizy materiałów źródłowych – tj. dokumentów Państwowej Komisji Wyborczej, Rady Państwa oraz Komitetu Miejskiego PZPR w Chojnicach i Komitetu Gminnego PZPR w Chojnicach oraz relacjach i wspomnieniach. Książka jest wzbogacona zdjęciami, tabelami i wykresami”.
_public_gallery_preview_