Promocja książki „Motywy religijne w poezji Anny Achmatowej”

W Czytelni MBP w Chojnicach 27 lipca 2011 roku odbyła się promocja książki „Motywy religijne w poezji Anny Achmatowej”, której autorem jest chojnicki pedagog dr Aleksander Sawko. Książka, napisana w języku rosyjskim, ukazała się w tym roku nakładem wydawnictwa Rosner i Wspólnicy Sp. z o.o.

Spotkanie z autorem poprowadził Mariusz Brunka, Kanclerz Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej „Pomerania” w Chojnicach. Dr Aleksander Sawko opowiedział zebranym o swojej publikacji poświęconej Annie Achmatowej – wybitnej rosyjskiej poetce XX wieku. Jak mówił, jest ona jedną z najbardziej fascynujących kobiet minionej epoki, a jej twórczość mimo upływu czasu nadal cieszy się zainteresowaniem. – Poezja Achmatowej posiada klasyczną elegancję przejętą od Dantego, Puszkina, Lermontowa i pełen niezłomnej mocy głos ukształtowany przez dramaty jej życia – głos godności i nadziei milionów współobywateli cierpiących pod rządami Stalina – mówił. Poezja Achmatowej stała się w Rosji symbolem ludzi represjonowanych przez reżim sowiecki. Promowana książka jest wyrazem zafascynowania autora twórczością i charyzmatyczną osobowością poetki.

Uczestnicy spotkania pytali gościa, czy Anna Achmatowa jest jego ulubioną pisarką, na co odpowiedział, że jedną z najbardziej ulubionych. Pytali także, dlaczego publikacja powstała w języku rosyjskim, a nie polskim. Aleksander Sawko stwierdził, że w jego rodzimym języku łatwiej było mu pisać. Zapytany o to, gdzie książkę będzie można kupić, poinformował, że w niektórych księgarniach i w najbliższym czasie także w Promocji Regionu Chojnickiego. Publikacja jest też dostępna w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Na zakończenie gość wpisał się do pamiątkowej kroniki Czytelni.