Promocja zbioru poezji ks. Jana Behrendta, pochodzącego z Kosznajderii

We wtorek 9 lipca 2019 roku o godz. 17.00 w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach odbędzie się promocja najnowszego wydawnictwa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy. Jest to zbiór poezji ks. Jana Behrendta pt. „Marzenia dzieciństwa”.

Jak informuje wydawca, po raz pierwszy w Polsce ukazuje się zbiór poezji autora urodzonego na terenie Kosznajderii – enklawy osadniczej o średniowiecznym rodowodzie, zamieszkałej przez niemieckich kolonistów wyznania rzymskokatolickiego, sprowadzonych przez Zakon Krzyżacki i osiedlonych na obszarze między Chojnicami, Tucholą a Kamieniem Krajeńskim. Autorem jest nieżyjący ks. dr Jan Marcin Behrendt, wywodzący się ze starej rodziny kosznajderskiej. Przekładu na język polski wybranych dzieł ks. dr. Behrendta dokonał Wiesław Trzeciakowski – poeta, prozaik, krytyk literacki, autor publikacji historycznych dotyczących kwestii polsko-niemieckich oraz tłumacz niemieckiej poezji i eseistyki artystycznej.

Osoby zainteresowane obecnością na promocji proszone są o potwierdzenie udziału pocztą elektroniczną na adres Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy: biuro@sandrybrdy.pl.