W Czytelni odbyła się wieczornica harcerska

14 listopada 2008 roku w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach odbyła się wieczornica harcerska zorganizowana przez bibliotekę oraz chojnicki Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego.

  Wieczornica przygotowana została w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości i z okazji 90. rocznicy powstania ZHP. W tym roku przypada bowiem 90. rocznica Zjazdu Zjednoczeniowego ZHP, który odbył się w 1918 roku.
W spotkaniu uczestniczyło ok. 50 osób, w większości harcerze z chojnickiego Hufca. Zebrani usiedli w kręgu wokół symbolicznego ogniska, ogień jest bowiem nieodłącznym symbolem harcerstwa. Wysłuchali wspomnień o historii harcerstwa, które przedstawił harcmistrz Andrzej Schulz. Harcmistrz podkreślił, że takie spotkania, jak to w czytelni, są potrzebne i że należy mówić o historii harcerstwa. – Trzeba tę historię pokazywać taką, jaka jest – mówił. Andrzej Schulz przypomniał, jak powstały pierwsze organizacje harcerskie w Polsce i kto je tworzył. Przybliżył czasy komunistyczne, gdy ZHP ulegało wpływom partyjnym. Mówił też o obecnym harcerstwie. – Nigdy tak naprawdę nie było jednego harcerstwa, ale harcerstwo zawsze było bardzo nakierowane na pracę z dziećmi. To jest, myślę, najważniejsze – stwierdził. Wspomnienia przeplatane były wspólnym śpiewaniem piosenek harcerskich. Na gitarach akompaniowali harcerze Tomasz Mizyk i Adam Repiński.
Gośćmi wieczernicy byli kapelan harcerzy ks. Henryk Cyrzan i wiceburmistrz Chojnic Jan Zieliński. Uczestniczyli też komendant hufca Chojnice Przemysław Singer oraz dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Anna Lipińska.
Na zakończenie wszyscy stanęli w kręgu ze splecionymi rękami i puścili w krąg iskrę przyjaźni. Uczestnicy wieczornicy obejrzeli też wystawę „90. rocznica Zjazdu Zjednoczeniowego ZHP, 1-2 listopada 1918 r.”.