Rok Polskiej Demokracji

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnicach czynna jest całoroczna wystawa zatytułowana „Rok 2009 Rokiem Polskiej Demokracji. Polskie drogi do niepodległości”. Wystawa zawiera kalendarium rocznic związanych z polskimi drogami do niepodległości i przypomina te najważniejsze.

Ekspozycja od początku roku była zmieniana i uzupełniana o kolejne przypadające w danym czasie rocznice, a obecnie uzyskała swój ostateczny wygląd. Przypomina następujące wydarzenia:
– 10. rocznicę wprowadzenia nowego podziału administracyjnego kraju;
– 20. rocznicę Obrad Okrągłego Stołu;
– 20. rocznicę pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych;
– 20. rocznicę wyboru pierwszego niekomunistycznego premiera;
– 10. rocznicę przyjęcia Polski do NATO;
– 5. rocznicę przyjęcia Polski do Unii Europejskiej;
– 65. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego;
– 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej;
– 70. rocznicę wkroczenia Armii Czerwonej na tereny Polski.

Prezentowane na planszach informacje i wycinki z prasy uzupełniają gabloty, w których eksponowane są książki z księgozbioru Czytelni, dotyczące poszczególnych rocznic.
Wystawa czynna będzie do końca roku. Można ją oglądać na I piętrze, w holu biblioteki.