Wystawa „Chojnicka bazylika świadectwem wieków”

W 2018 roku obchodzimy 25 rocznicę nadania kościołowi pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicach tytułu Bazyliki Mniejszej. Dla upamiętnienia tego wydarzenia w Czytelni MBP przygotowana została wystawa zatytułowana „Chojnicka bazylika świadectwem wieków”.

Ekspozycja przypomina najważniejsze wydarzenia z historii kościoła pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela, nazywanego też kościołem farnym, oraz parafii. Według przekazów ustnych już w 1205 roku książę pomorski Sambor I ufundował w Chojnicach drewniany kościół w miejscu, w którym obecnie mieści się bazylika mniejsza, a kościół murowany wybudowany został w latach 1340-1360. Jedną z ważnych dat jest 11 marca 1993. W tym właśnie dniu papież Jan Paweł II, na wniosek biskupa Jana Bernarda Szlagi, nadał chojnickiej farze tytuł Bazyliki Mniejszej. Jest to tytuł honorowy nadawany kościołom wyróżniającym się wartością zabytkową albo ze względu na ich walory liturgiczne lub duszpasterskie.

Na wystawie można obejrzeć fotokopię brewe papieża Jana Pawła II ustanawiającą kościół bazyliką mniejszą oraz przeczytać słowa biskupa Jana Bernarda Szlagi uzasadniające decyzję o przyznaniu tego tytułu. Eksponowany jest wywiad z ówczesnym proboszczem ks. Romanem Lewandowskim, który ukazał się w „Gazecie Chojnickiej” w 1993 roku, w numerze 4. Można obejrzeć książki wydane z okazji kolejnych jubileuszy tego wydarzenia oraz inne publikacje poświęcone bazylice, a także dziejom chojnickiej parafii w ujęciu dziejów kościoła w Polsce i na tle historii naszego miasta. Bazylika jest bowiem nie tylko miejscem kultu, ale też zabytkiem oraz atrakcją turystyczną miasta i regionu. Tutaj przez wieki skupiało się życie duchowe i kulturalne.

Można przeczytać o architekturze kościoła i jego zabytkach sztuki sakralnej. Najcenniejsze to cyborium (kielich) datowane na 1410 rok, znajdującego się obecnie w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie oraz monstrancja wieżyczkowa pochodząca z drugiego ćwierćwiecza XV w. i pacyfikał z połowy lub trzeciego ćwierćwiecza XV w. Eksponowane jest też zdjęcie ołtarza bocznego św. Józefa, ufundowanego w 1946 r. przez rzemieślników, a także stare zdjęcia wnętrza kościoła farnego. Wśród prezentowanych materiałów, pochodzących ze zbiorów Czytelni oraz Pracowni Dokumentacji Regionalnej, na uwagę zasługują rysunki Franciszka Pabicha pokazujące dawne Chojnice z widocznym na pierwszym planie lub w tle kościołem farnym oraz rysunki Jacka Klajny.

Wystawę można oglądać w godzinach otwarcia Czytelni do końca marca.