Wystawa na stulecie powrotu Chojnic do Ojczyzny

W piątek 31 stycznia 2020 roku w holu na parterze Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach otwarta została wystawa „Stulecie powrotu Chojnic do Ojczyzny w zbiorach biblioteki miejskiej”.

Ekspozycja przybliża Chojnice w przededniu odzyskania niepodległości oraz dokumentuje najważniejsze wydarzenia 1919 i 1920 roku. Można przeczytać kalendarium wydarzeń, wspomnienia Jana Kaletty, który był wówczas radnym miejskim, i obejrzeć fotokopie zdjęć przedstawiających Chojnice na przełomie XIX i XX wieku. Prezentowane są także sylwetki osób, które uczestniczyły w historycznym przejmowaniu władzy w mieście – burmistrza Alojzego Sobierajczyka, starosty Stanisława Sikorskiego, dyrygenta Chóru „Lutnia” Franciszka Gierszewskiego, a także działaczy Feliksa Kopickiego, Antoniego Ulandowskiego i Jana Pawła Łukowicza.

Na wystawie znalazły się również jednodniówki wydane z okazji jubileuszy powrotu Chojnic do Ojczyzny – „Gazety Chojnickiej” z 1990 roku, jednodniówka wydana przez Urząd Miejski w Chojnicach w 2010 roku oraz jednodniówka okolicznościowa gazety „Chojniczanin.pl”, która ukazała się w styczniu tego roku. Można obejrzeć kopie kart z książki „Twarze niepodległości ziemi chojnickiej” wydanej przez Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach oraz zdjęcia prezentujące rekonstrukcję wkroczenia wojsk polskich do Chojnic 31 stycznia 1920 roku, która odbyła się 31 stycznia 2008 roku. Prezentowane materiały to zbiory Pracowni Dokumentacji Regionalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach, a także zbiory przekazane bibliotece przez chojnickich regionalistów – Bogdana Kuffla i Benedykta Pułakowskiego oraz z kolekcji Zbigniewa Stromskiego.

W gablocie ustawionej przy planszach prezentowane są natomiast wybrane książki poruszające zagadnienia powrotu Chojnic do Ojczyzny, w tym wydany w ramach obchodów stulecia „Poczet zasłużonych chojniczan. Słownik biograficzny XX wieku” Kazimierza Ostrowskiego.  

Wystawę będzie można oglądać do końca 2020 roku.