Wystawa „Nie ma nic cenniejszego nad niepodległość i wolność”

Dla upamiętnienia 98 rocznicy powrotu Chojnic do macierzy odwiedzający Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnicach mogą obejrzeć wystawę zatytułowaną „Nie ma nic cenniejszego nad niepodległość i wolność”.

Po zakończeniu I wojny światowej w 1918 r. na mocy traktatu wersalskiego, który wszedł w życie w styczniu 1920 r., ustalony został nowy ład polityczny w Europie. Ustalenia konferencji paryskiej dotyczyły także granic Polski, Pomorza i Chojnic, które powróciły do odrodzonej ojczyzny. Proces przejmowania Pomorza trwał od 10 stycznia do 2 lutego 1920 r. Do Chojnic wojska polskie, a dokładnie 59 Pułk Piechoty Wielkopolskiej, weszły 31 stycznia. Z kolei 10 lutego w Pucku generał Józef Haller dokonał symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem.

Wystawa przypomina te fakty z historii Pomorza i Chojnic. O tym jak wyglądało życie w naszym mieście w przededniu odzyskania niepodległości można przeczytać w przytoczonej na ekspozycji rozmowie z prof. UMK Jackiem Knopkiem. Wystawione są m.in. najstarsze książki ze zbiorów Pracowni Dokumentacji Regionalnej, w których znajdziemy informacje o Chojnicach. Można więc obejrzeć wydany w 1904 r. tom 1 „Opisu ziem zamieszkanych przez Polaków”, opracowany przez Aleksandra Czechowskiego; „Przewodnik po ziemi kaszubskiej” Mieczysława Orłowicza z 1924 r.; „Dostęp Polski do morza a interesy Prus Wschodnich” Stanisława Sławskiego z 1925 r. i „Historję Pomorza w zarysie” Czesława Frankiewicza z 1927 r. Eksponowany jest „Statut für die Bäcker. Innung zu Konitz” wydany w Chojnicach w 1899 r. oraz kserokopia „Rękopisów komturstwa człuchowskiego” ks. dr. Piotra Panskego, historyka pochodzącego z Granowa, które ukazały się w 1921 r.

Na uwagę zasługują też fotokopie mikrofilmu przechowywanego w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie „Inwentarz starostwa człuchowskiego 1610”. Fotokopie wykonał i przekazał MBP Leon Stoltmann – pochodzący z Chojnic regionalista obecnie mieszkający w Niemczech. Ciekawostką jest przepisany przez Leona Stoltmanna w języku oryginalnym tekst Nathanaela Gottloba Benwitza „Historia kościelna miasta Chojnice”, który opublikowany był w 1837 i 1838 r. Tekst ten w języku polskim można przeczytać w „Zeszytach Chojnickich” nr 30 (2014).

Ponadto na wystawie można zobaczyć współczesne wydania najstarszych książek opisujących historię Chojnic, w tym Izaaka Gotfryda Goedtkego „Historię miasta Chojnic” czy Johanna Daniela Titiusa „Całkowite poddanie ziem pruskich na rzecz Polski”. O Chojnicach, ich znaczeniu w Polsce i na Pomorzu pisał już Jan Długosz w swoich kronikach. O naszym mieście znajdziemy też informacje w „Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich”, którego oryginał ukazał się w 1880 r. Z nowszych książek prezentowane są też np. publikacje wydane z okazji obchodzonego w 1975 r. 700-lecia Chojnic. Z 1275 r. pochodzą bowiem pierwsze wzmianki o Chojnicach w źródłach historycznych.

Wystawa czynna jest na korytarzu na I piętrze, prowadzącym do Czytelni i Pracowni Dokumentacji Regionalnej oraz do Wypożyczalni Literatury Pięknej i Popularnej dla Dorosłych, od 15 stycznia do 16 lutego 2018 r.