Wystawa o literaturze azjatyckiej

Rok z literaturą jest motywem przewodnim wszystkich ekspozycji, które można zobaczyć w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach w 2019 roku. Sierpień i wrzesień poświęcony jest literaturze azjatyckiej.

Wystawa prezentuje historię literatury wybranych państwa Azji: krajów arabskich, Japonii, Chin i Indii. W poszczególnych gablotach wyeksponowane zostały książki, których autorami są także współcześni pisarze oraz informacje związane z dziejami piśmiennictwa danego regionu.

Pierwsza gablota porusza zagadnienia związane z literaturą arabską, jej historią, podziałem na epoki. Wymienione też zostały kraje, które na nią wpłynęły i uformowały. Charakteryzuje także niektóre z gatunków literackich typowych dla tej części świata, takie jak kasyda i makama. Poza tym czytelnicy mogą poznać informacje o najistotniejszych utworach, które ukształtowały pisarstwo arabskie, w tym o „Koranie”, uważanym za jedną z najważniejszych ksiąg. Kolejną prezentowaną literaturą jest japońska. Ekspozycja przybliża podział tej literatury na epoki: Yamato, Nara, Heian, Kamakura, Muromachi, Edo i współczesność. Druga część prezentuje utwory charakterystyczne dla danej epoki, w tym fragmenty niektórych ważniejszych, np. dzieła „Kojki”.

Literatura chińska przedstawiona została w trzeciej gablocie. Poza krótką charakterystyką piśmiennictwa chińskiego opisane zostały utwory, które odbiły się echem w twórczości pisarzy późniejszych. Ostatnie dwie części dotyczą literatur indyjskich. Pod tą wspólną nazwą znajduje się zespół powiązanych literatur istniejących na terenie Indii, pisanych w językach Indii – indoaryjskich, drawidyjskich oraz w językach napływowych – perskim i języku angielskim. Dzieli się ją na literatury staroindyjską i nowoindyjską. Zaprezentowane są także książki, którymi autorami są pisarze indyjscy.

Wystawę o literaturze azjatyckiej można oglądać w Czytelni do końca września w godzinach otwarcia działu. Zapraszamy!