Wystawa pt. „Związane z Chojnicami, ale nie o Chojnicach”

Zapraszamy do oglądania nowej wystawy przygotowanej z okazji przypadającej 31 stycznia 2019 roku 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez Chojnice. Zatytułowana jest „Związane z Chojnicami, ale nie o Chojnicach”.

Ekspozycja znajduje się w holu na I piętrze prowadzącym do Czytelni oraz do Wypożyczalni dla dorosłych. Prezentuje publikacje autorstwa chojniczan, których tematyka nie jest związana z naszym miastem oraz publikacje wydane w Chojnicach, których tematyka wykracza poza zagadnienia regionalne. Są to wybrane pozycje ze zbiorów Pracowni Dokumentacji Regionalnej, funkcjonującej przy Czytelni.

W pierwszej gablocie można zobaczyć dorobek naukowy mieszkańców Chojnic. Przeważają publikacje filozoficzne, teologiczne i socjologiczne, ale wśród zainteresowań naukowych jest także historia czy żegluga. Ukazały się one nie tylko nakładem lokalnych wydawnictw, a także ogólnopolskich. Obok samodzielnych pozycji chojniczanie publikują też w pracach zbiorowych. Na wystawie również zamieszczone zostały inne publikacje naukowe wydane w Chojnicach, w tym m.in. przez Urząd Miejski w Chojnicach i Oficynę Wydawniczą Fundacji Fuhrmanna. Natomiast w drugiej gablocie prezentowany jest dorobek literacki i artystyczny chojniczan – zwłaszcza tomiki poetyckie, ale także powieści, w tym interaktywna, albumy malarskie oraz publikacje dla dzieci.

Wielu chojniczan zajmuje się zagadnieniami z historii i kultury Chojnic lub regionu i ich dorobek naukowy oraz artystyczny jest także gromadzony w Pracowni Dokumentacji Regionalnej. Z uwagi na temat wystawy publikacje te nie zostały wyeksponowane, jednak zachęcamy również do zapoznawania się z nimi w Czytelni.