Wystawa z okazji Roku Franciszka Kręckiego

W Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach można oglądać wystawę poświęconą Franciszkowi Kręckiemu (1883-1940), który wybrany został na patrona roku 2018 przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.

Franciszek Kręcki urodził się 16 kwietnia 1883 roku w Borzestowie koło Chmielna w powiecie kartuskim, ale przez całe swoje życie związany był z Gdańskiem. Był prawnikiem i bankowcem, działaczem społeczno-politycznym, członkiem wielu organizacji i instytucji polskich w Gdańsku przed I wojną światową i w okresie międzywojennym. W czasie zaboru pruskiego brał udział w walce o tożsamość Kaszubów. Pisał artykuły w „Gazecie Gdańskiej” pod pseudonimem Bobrius. Był jednym z członków założonego w 1912 roku w Gdańsku Towarzystwa Młodokaszubów, obok Aleksandra Majkowskiego, Franciszka Sędzickiego i Jana Karnowskiego. Organizował i wspierał finansowo wydawanie czasopisma „Gryf”, będącego pismem młodokaszubów.

Franciszek Kręcki był liderem Organizacji Wojskowej Pomorza przygotowującej powstanie na Kaszubach tuż po zakończeniu I wojny światowej, przed ustaleniami traktatu wersalskiego. W Wolnym Mieście Gdańsku był aktywnym działaczem polskim oraz kaszubsko–pomorskim. Był inicjatorem i współzałożycielem harcerstwa polskiego. Działał i wspierał wiele innych polskich stowarzyszeń, w tym Towarzystwo Pomocy Naukowej w Gdańsku i Macierz Szkolną w Gdańsku. Był prezesem Towarzystwa Czytelni Ludowych. Aresztowany został przez Niemców w dniu wybuchu II wojny światowej. Zginął w 1940 roku w obozie koncentracyjnym w Stutthofie.

Wystawa w Czytelni przypomina życie i działalność Franciszka Kręckiego, zasłużonego dla Gdańska, Kaszub i całego Pomorza, nazywanego bojownikiem o sprawę polską. Można przeczytać informacje o nim zamieszczone w wielu książkach oraz na łamach czasopism. Są to zarówno archiwalne artykuły lub ich fotokopie, jak i teksty opublikowane z okazji Roku Franciszka Kręckiego. I chociaż Kręcki nie doczekał się jeszcze publikacji wyłącznie jemu poświęconej, prezentowane materiały pokazują, jak często wymieniany jest on w publikacjach dotyczących historii Pomorza, Kaszub i Gdańska oraz w biografiach innych zasłużonych dla regionu. Na ekspozycji w szerszym aspekcie pokazane zostały organizacje, w których Franciszek Kręcki działał. Znalazły się też wzmianki o formach upamiętnienia tego działacza w Gdańsku i Borzestowie.

Wystawę można oglądać w godzinach otwarcia Czytelni MBP do końca listopada.