Wystawa ze zbiorów Benedykta Pułakowskiego

W holu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach, prowadzącym do Czytelni oraz Wypożyczalni dla Dorosłych, czynna jest wystawa „ Ze zbiorów chojnickich regionalistów…”. Prezentuje ona materiały z kolekcji Benedykta Pułakowskiego.

Benedykt Pułakowski jest gawędziarzem ludowym, muzykiem, emerytowanym nauczycielem i regionalistą. W swojej kolekcji posiada wiele ciekawych zbiorów. Część z nich przekazał do Pracowni Dokumentacji Regionalnej przy Czytelni, w tym m.in. archiwalne zdjęcia, fotokopie czasopism z okresu międzywojennego, stare banknoty i opracowane przez siebie plakaty regionalne. Regionalista przekazał także pamiątki dotyczące działalności swojego ojca Kazimierza Pułakowskiego – muzyka występującego m.in. w Kaszubskiej Kapeli Ludowej Tur i prowadzącego Chór Seniora Astry, instruktora Domu Kultury oraz nauczyciela Społecznego Ogniska Artystycznego w Chojnicach, uhonorowanego tytułem zasłużonego obywatela Chojnic.

Na wystawie prezentowane są niektóre z materiałów przekazanych do bibliotecznych zbiorów przez Benedykta Pułakowskiego. Można będzie ją oglądać w grudniu 2017 i styczniu 2018 roku.