„Druga wojna światowa w pamięci chojniczan”

Przypominamy o II Konkursie historycznym „Druga wojna światowa w pamięci chojniczan”, ogłoszonym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnicach, Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Urząd Miejski w Chojnicach. Prace konkursowe można składać do połowy sierpnia.

Jest to konkurs na wspomnienia z lat 1939-1945, adresowany do osób, które współcześnie mieszkają w Chojnicach bądź mieszkały tu podczas II wojny światowej. Tak jak w pierwszej edycji, uczestnicy konkursu mogą sami spisać swoje wspomnienia albo skorzystać z pomocy rodziny lub innej osoby, która opracuje tekst.

Prace można dostarczać do Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Wysoka 3, 89-600 Chojnice) osobiście lub pocztą do 14 sierpnia br. Oceni je komisja konkursowa powołana przez organizatorów. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe, nagrodzone prace zostaną także opublikowane w „Kwartalniku Chojnickim” oraz na stronie internetowej MBP. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się we wrześniu w Czytelni MBP.

Regulamin