Zajęcia biblioterapeutyczne zakończone

We wtorek 21 czerwca podczas ostatnich zajęć biblioterapeutycznych, grupa 0b ze Szkoły Podstawowej nr 3 wysłuchała historii autorstwa Marcina Mortki pt. „Tappi i niezwykłe miejsce”. Dzieci poznały już Tappiego i mieszkańców Szepczącego Lasu podczas wcześniejszych zajęć.

Tym razem Szepczący Las obiegła plotka, że wiking Tappi zabiera wszystkich swoich zwierzęcych przyjaciół na wycieczkę, a miejsce, które mają odwiedzić jest niezwykłe. Nikt nie wiedział, gdzie mają się udać. Jedyną podpowiedzią Tappiego były słowa, że z tego miejsca wychodzi się szczęśliwym. W taki sposób mieszkańcy Szepczącego Lasu odwiedzili i poznali bibliotekę.

Na zakończenie dzieci podawały przykłady miejsc niezwykłych i zgodnie stwierdziły, że biblioteka też jest takim miejscem. Następnie rysowały bibliotekę, czyli szczęśliwe miejsce.