Bezpieczeństwo podczas wakacji

Wypożyczalnię i Czytelnię dla Dzieci w piątek 15 czerwca 2018 roku odwiedziła klasa druga wraz z wychowawczynią z Katolickiej Szkoły Podstawowej. Tematem spotkania było zachowanie bezpieczeństwa podczas wakacji.

Na początku spotkania uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy. Zadaniem każdej z nich było odczytanie zaszyfrowanej informacji. Ta z kolei stanowiła treść dalszego zadania. I tak jedna z grup pracowała nad zasadami bezpieczeństwa, które obowiązują nad morzem, a druga w górach. Po głośnym odczytaniu powyższych zasad i ich omówieniu dzieci powtórzyły numery telefonów do straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i policji, dowiedziały się co oznacza skrót ICE i do czego jest pomocny oraz jak uchronić się przed kradzieżami. Na zakończenie każdy z uczniów narysował widokówkę z bezpiecznych wakacji.