Biblioterapia z książką „Jeśli bocian nie przyleci, czyli skąd się biorą dzieci?”

Na kolejnym spotkaniu biblioterapeutycznym, które odbyło się we wtorek 18 listopada 2014 roku w Oddziale dla dzieci i młodzieży, uczniowie klasy 0b SP3 wysłuchali opowieści Agnieszki Frączek pt. „Jeśli bocian nie przyleci, czyli skąd się biorą dzieci?”.

Tematem spotkania była adopcja. Zanim dzieci poznały to trudne słowo, miały zadanie do wykonania, a mianowicie musiały pogrupować ludzi i zwierzęta. Okazało się, że w ten sposób powstały rodziny dwu-, trzy- lub czteroosobowe. Niektórzy członkowie rodzin byli bardziej, inni mniej do siebie podobni. W następnej części spotkania uczniowie zapoznali się z treścią opowiadania. Dowiedzieli się, co to znaczy, gdy rodzice mają dziecko, którego wcześniej mama nie urodziła.