Chojnickie ZKP zainaugurowało Rok Gerarda Labudy

Członkowie chojnickiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego spotkali się w czwartek 17 marca w Czytelni MBP na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym. Jednym z tematów było przypomnienie sylwetki polskiego historyka z Kaszub Gerarda Labudy.

Zebranie, które prowadziła Małgorzata Dykiert wraz z prezes ZKP Janiną Kosiedowską, rozpoczęło się od inauguracji Roku Gerarda Labudy. Uchwałą Rady Naczelnej ZKP rok 2016 obchodzony jest bowiem pod patronatem prof. Labudy. Sylwetkę profesora przybliżył Kazimierz Ostrowski. Jak mówił, Gerard Labuda urodził się 28 grudnia 1916 w Nowej Hucie koło Kartuz i do końca życia związany był z Kaszubami, chociaż potem mieszkał w Poznaniu i wykładał na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Zmarł 1 października 2010 roku, pochowany został w Luzinie na Kaszubach.

– Był jednym z najwybitniejszych polskich historyków XX wieku i oprócz tego był Kaszubą – mówił prelegent. W wieku 40 lat był już profesorem. Specjalizował się w historii powszechnej i Polski oraz historii słowiańszczyzny zachodniej, w tym historii Pomorza i Kaszub. – Cieszył się w środowisku naukowym niesłychanym autorytetem – podkreślił Ostrowski. Jak dodał, profesor napisał ok. 2 tys. artykułów i rozpraw, redagował monumentalne wydawnictwa jak „Historia Pomorza”. Jego marzeniem było napisanie historii Kaszubów. W 2006 r. ukazał się 1 tom z serii „Historia Kaszubów w dziejach Pomorza” poświęcony czasom średniowiecznym. Kolejnych części profesorowi już nie udało się napisać. Wiadomo, że kolejny tom tego dzieła przygotowuje Instytut Kaszubski. Następnie członkowie ZKP obejrzeli filmik o prof. Gerardzie Labudzie zamieszczony na www.kaszubi.pl, nakręcony w Poznaniu w 2007 roku. Mogli także zapoznać się z wystawą przygotowaną przez bibliotekarkę z Czytelni na to spotkanie, na której prezentowane były prace naukowe i artykuły profesora Labudy, a także dzieła przez niego redagowane lub opracowane.

W dalszej części zebrania członkowie ZKP zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności zarządu w 2015 r., opinią Komisji Rewizyjnej i udzielili absolutorium zarządowi. Zapoznali się także z planem pracy oddziału na 2016 r. Wręczone zostały również legitymacje członkowskie. W trakcie spotkania Kazimierz Ostrowski poinformował, że Rada Naczelna ZKP przyjęła już uchwałę, że patronem 2017 roku będzie Józef Chełmowski, artysta ludowy z Brus-Jaglii.