Członkowie chojnickiego oddziału ZKP spotkają się 17 marca w bibliotece

W czwartek 17 marca 2016 r. w czytelni MBP odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Chojnicach. Początek o godz. 17.00 (o 17.15 w drugim terminie). W związku z zebraniem w czwartek czytelnia czynna będzie dla czytelników do godz. 17.00.

W porządku zebrania m.in. inauguracja Roku Gerarda Labudy, przedstawienie sprawozdań z działalności zarządu w 2015 r., udzielenie absolutorium zarządowi i przyjęcie planu na 2016 r.