DKK dla dorosłych rozmawiał o książce Amosa Oza „Jak uleczyć fanatyka”

Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych na spotkaniu, które odbyło się 9 stycznia 2013 roku omawiał książkę izraelskiego pisarza Amosa Oza „Jak uleczyć fanatyka”, poruszającą problematykę konfliktu palestyńsko-izraelskiego.

Książkę tworzą trzy eseje, które Amos Oz wygłosił w formie wykładów w Tybindze w Niemczech po ataku terrorystycznym na World Trade Center 11 września 2001 roku. W esejach pisarz omawia historię Żydów wypędzonych przed laty do Izraela z krajów europejskich, a także z krajów arabskich oraz historię Arabów z Palestyny. Analizuje naturę tych obu historycznie doświadczonych narodów i proponuje swoje rozwiązanie na zażegnanie konfliktu. Pisze o wspólnym zamieszkiwaniu Palestyny przez Żydów i Arabów w oparciu o niełatwy dla tych narodów kompromis. Pisarz zastanawia się także nad naturą fanatyzmu i podaje swoją receptę na fanatyzm drzemiący w ludziach – m.in. zdolność do śmiechu oraz wyobraźnię.

Tematyka książki wywołała ożywioną dyskusję wśród członkiń klubu. Pani podkreśliły, że dobrze się ją czyta i że skłania do refleksji. Wskazały na trafność spostrzeżeń pisarza. – Łatwo nienawidzić kogoś anonimowego – potwierdziły dyskutujące, zwracając uwagę na słowa pisarza o potrzebie wyobrażania sobie sytuacji innych ludzi. Przekonało je stwierdzenie o znaczeniu poczucia humoru w walce z terroryzmem. Jedna z pań zwróciła uwagę, że z książki dowiedziała się, iż Palestyńczycy nie są mile widziani w innych krajach arabskich. – Obydwa te narody, Palestyńczycy i Żydzi, nie mają w swojej kulturze skłonności do kompromisu – przyznały dyskutujące. W trakcie rozmowy panie, które odwiedziły Izrael podzieliły się wspomnieniami ze swojego pobytu. Członkiniom DKK przypadł do gustu styl pisania Amosa Oza, postanowiły więc zapoznać się teraz z innymi tytułami tego pisarza, pochodzącego z Izraela, ale posiadającego polskie korzenie. Termin kolejnego spotkania ustalony został tym razem na czwartek – odbędzie się ono 6 lutego 2013 roku.