DKK o książce „Rejwach” Mikołaja Grynberga

Członkinie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych podczas kolejnego spotkania, które odbyło się 23 maja w Czytelni MBP, rozmawiały o zbiorze opowiadań „Rejwach” Mikołaja Grynberga.

„Rejwach” ukazał się w 2016 roku, dwa lata po książce „Oskarżam Auschwitz. Opowieści rodzinne”, która jest zbiorem rozmów Grynberga z dziećmi ocalałych z Holocaustu. W „Rejwachu” znalazły się 31 krótkie opowiadania. Dotyczą one kwestii bycia Żydem we współczesnym świecie, a także tego, w jaki sposób dzieci ocalałych dowiedziały się, co ich rodzice przeżyli w czasie wojny i kiedy poznały swoje żydowskie korzenie; jakie były relacje ocalałych z dziećmi i wnukami; jak ocaleni nie radzili sobie z wojenną traumą. Poruszają także wątek ukrywania tego, że jest się Żydem przed samym sobą i przed innymi. Opowiadania wzbogacają interesujące zdjęcia autora, który jest także fotografem.

Panie już na wstępie podkreśliły, że książkę bardzo dobrze się czyta. Zauważyły, że Mikołaj Grynberg w inny sposób porusza kwestię Holocaustu Żydów, dlatego „Rejwach” może zainteresować także tych, którzy już nie zamierzali sięgać po książki o tej tematyce. Stwierdziły, że pokolenie Żydów, które przetrwało II wojnę światową nie otrzymało fachowej pomocy w radzeniu sobie z zespołem stresu pourazowego, dlatego swoje problemy przeniosło na drugie pokolenie. Dyskutujące przytaczały opowiadania, które wywarły największe wrażenie, a były to m.in. „Klementyna”, „Tamta historia”, „Anatewka”, „Cukiernicze marzenia” i „Wspólne dobro”.

W trakcie spotkania panie rozmawiały także o antysemityzmie dzisiaj, o tym jak Polska postrzegana jest przez Żydów, którzy przyjeżdżają tu, żeby obejrzeć Auschwitz oraz przez tych, których przodkowie w 1968 roku zmuszeni byli opuścić nasz kraj. Jedna z klubowiczek przytoczyła trafne jej zdaniem słowa z opowiadania „Wspólne dobro”: „… bo kontekst, proszę pana, buduje perspektywę”.

Członkinie klubu, które uczestniczyły w maju ubiegłego roku w spotkaniu w chojnickiej bibliotece z Mikołajem Grynbergem nawiązały także do tego wydarzenia. Wspominały słowa pisarza o tym, kiedy zainteresował się tematyką Holocaustu, a także jak powstawał album „Auschwitz – co ja tu robię?” i następne tytuły.

Na czerwcowe spotkanie DKK panie przeczytają książkę „Budda z przedmieścia”, której autorem jest Hanif Kureishi.