Do 20 kwietnia można dostarczać prace na konkurs „Druga wojna światowa w pamięci chojniczan”

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach, Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Urząd Miejski w Chojnicach przypominają, że 20 kwietnia 2015 roku upływa termin dostarczania prac na II Konkurs historyczny „Druga wojna światowa w pamięci chojniczan”.

Konkurs na wspomnienia z lat 1939-1945 adresowany jest do osób, które współcześnie mieszkają w Chojnicach bądź mieszkały w tym mieście podczas II wojny światowej. Tak jak w pierwszej edycji, uczestnicy konkursu mogą sami spisać swoje wspomnienia albo skorzystać z pomocy rodziny lub innej osoby, która opracuje tekst. Prace można dostarczać do Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Wysoka 3, 89-600 Chojnice) osobiście lub pocztą do 20 kwietnia br. Oceni je komisja konkursowa powołana przez organizatorów. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe, nagrodzone prace zostaną także opublikowane w „Kwartalniku Chojnickim” oraz na stronie internetowej MBP. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest 8 maja 2015 roku w Czytelni MBP.

Regulamin konkursu