Dyskusyjny Klub Książki spotkał się w środę 9 grudnia

Kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnicach, które odbyło się 9 grudnia 2009 roku w czytelni, poświęcone było głównie powieści gdańskiego prozaika Pawła Huelle „Ostatnia Wieczerza”.

Na początku comiesięcznego spotkania DKK moderator Małgorzata Guzelak omówiła sprawy organizacyjne, dotyczące zgłoszenia propozycji spotkań autorskich z pisarzami w ramach DKK w przyszłym roku oraz wyboru tytułów, które chojnicki klub chciałby otrzymać w 2010 roku, z listy książek zaproponowanych przez Instytut Książki. Potem przyszedł czas na rozmowę o „Ostatniej wieczerzy”. Jak się okazało, nie jest to powieść łatwa w czytaniu z uwagi na formę prezentacji fabuły oraz tematykę. Autor przedstawia w niej gorzką rzeczywistość współczesnego świata, krytykuje źle pojętą religijność, pokazuje, że często bardziej nas interesują sprawy poboczne, tło niż to, co najważniejsze. Główny wątek powieści to spotkanie przyjaciół z dawnych lat w teatrze, w celu pozowania do współczesnej wersji obrazu „Ostatnia Wieczerza”. Nie są to całkiem fikcyjni bohaterowie, można się doszukać ich realnych pierwowzorów. Akcja dzieje się w Gdańsku – niby nam współczesnym, a jednak innym. Dyskutujące zgodnie uznały, że książka zmusza do refleksji, ale padło też stwierdzenie, że nie jest czymś fascynującym, co chciałoby się innym polecić. Członkinie DKK zapoznały się przy okazji z recenzjami książki, polemizując m.in. z jednym z zarzutów, że jest to utwór „powieściopodobny”. Na koniec rozmawiano jeszcze o zbiorze opowiadań Pawła Huelle „Opowieści chłodnego morza”. Każde opowiadanie to inna historia o człowieku, który dąży do poznania prawdy. Tytułowe morze łączy opowieści, chociaż – jak zauważyła jedna z członkiń klubu – tylko w jednym opowiadaniu morze się pojawia, a w pozostałych słychać je w oddali.

Następne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki odbędzie się 13 stycznia 2010 roku o godz. 18.00. Poświęcone będzie powieści Olgi Tokarczuk „Bieguni”.