Gdański Konkurs Literacki im. Bolesława Faca

Miasto Gdańsk oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku zapraszają do udziału w tegorocznej edycji Gdańskiego Konkursu Literackiego im. Bolesława Faca.

Jak informują organizatorzy, uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat. Zgłaszane mogą być utwory o dowolnej objętości i tematyce: zbiory wierszy, opowiadań, esejów, wspomnienia, powieść, utwór dramatyczny, reportaż… Nagrodą jest wydanie drukiem nagrodzonego utworu.

Prace należy dostarczyć lub przesłać do 31 sierpnia br. na adres:
Biuro Konkursu | Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku
Targ Rakowy 5/6
80-806 Gdańsk
z dopiskiem „Gdański Konkurs Literacki im. Bolesława Faca”.

Regulamin konkursu oraz Oświadczenie i zgoda uczestnika konkursu.
Informacje o konkursie także na stronie WiMBP w Gdańsku

Zachęcamy do udziału w tegorocznej edycji Gdańskiego Konkursu Literackiego im. Bolesława Faca.