I Miejski Konkurs Historyczno-Fotograficzny „Chojnickie A… B… C…”

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach i Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, dla upamiętnienia 95 rocznicy powrotu Chojnic do Macierzy, organizują I Miejski Konkurs Historyczno-Fotograficzny „Chojnickie A… B… C…”.

Konkurs odbędzie się w sobotę 31 stycznia 2015 roku o godz. 9.00 w Mediatece MBP przy ul. Wysokiej 3. Zadaniem uczestników będzie rozwiązanie zadań otwartych dotyczących osób i obiektów prezentowanych na 95 slajdach. Czas przewidziany na rozwiązanie zadań to 45 minut.
Chętnych do udziału w konkursie prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numerem 52 397 287 wew. 13, mailowo – bibchj@wp.pl, mediateka@bibliotekachojnice.pl lub osobiście w Mediatece. Termin zgłoszeń upływa w czwartek 29 stycznia o godz. 14.00.

Ze względu na ograniczoną liczbę stanowisk komputerowych w Mediatece o udziale w konkursie zdecyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy. Rozpoczną one rozwiązywanie zadań o godz. 9.00 (grupa A) i o godz. 10.00 (grupa B). Osoby niezakwalifikowane do udziału w konkursie zostaną wpisane na listę rezerwową i będą mogły uczestniczyć w konkursie w przypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych.
Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród laureatom odbędzie się 4 lutego o godz. 18.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnicach.
Serdecznie zapraszamy do udziału!

Regulamin