Już tylko do 8 sierpnia można składać prace na konkurs historyczny

Termin przyjmowania prac na konkurs historyczny „Druga wojna światowa w pamięci chojniczan” upływa w piątek 8 sierpnia 2014 roku.

Konkurs, przypomnijmy, ogłoszony został przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnicach, Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Urząd Miejski w Chojnicach. Skierowany jest do osób, które współcześnie mieszkają w Chojnicach bądź mieszkały w tym mieście podczas II wojny światowej i pragną utrwalić swoje wspomnienia z lat 1939-1945. Prace można dostarczać do Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Wysoka 3, 89-600 Chojnice) osobiście lub pocztą do 8 sierpnia br.

Prace oceni komisja konkursowa powołana przez organizatorów. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe, nagrodzone prace zostaną także opublikowane w „Kwartalniku Chojnickim” oraz na stronie internetowej MBP. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 2 września 2014 roku o godz. 18.00 w Czytelni MBP. Patronat honorowy nad konkursem objął Burmistrz Chojnic, zaś patronat prasowy redakcje „Kwartalnika Chojnickiego” i „Zeszytów Chojnickich”.

Regulamin konkursu historycznego