Konkurs plastyczny „Daj śmieciom drugie życie”

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach i Stowarzyszenie LekTURa zapraszają uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Daj śmieciom drugie życie”. Konkurs jest organizowany w ramach VIII Nocy w Bibliotece pn. „Ekobiblioteka”.

Celem konkursu jest: propagowanie idei recyklingu, zwrócenie uwagi na problemy ochrony środowiska naturalnego, kształtowanie wrażliwości na otaczającą przyrodę, pokazanie, że odpadki można ponownie wykorzystać oraz pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci. Aby wziąć w nim udział, należy wykonać pracę dowolną techniką plastyczną z wykorzystaniem odpadków (papier, makulatura, drewno, żarówki, butelki, kartony, opakowania itp.), a następnie dostarczyć do jednego z działów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach przy ul. Wysokiej 3 do 5 października 2021 roku. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 9 października (sobota) 2021 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnicach, w Czytelni (p. 104) podczas VIII Nocy w Bibliotece. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach pisemnie lub telefonicznie, a autorzy najlepszych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. Konkurs współfinansowany jest przez Starostwo Powiatowe w Chojnicach. Zapraszamy do udziału!

Regulamin konkursu